Wesprzyj Fundusz stypendialny Dworku

za pomocą

WESPRZYJ FUNDUSZ STYPENDIALNYAkceptuję REGULAMINAkceptuję KLAUZULĘ RODO

Fundusz Stypendialny można też wesprzeć zwykłym przelewem, kierując środki na:
Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne, Boża Wola 15, 05-332 Siennica
Numer rachunku: 33 1140 2062 0000 3809 1300 1006
Tytuł: Darowizna na cele statutowe – Fundusz stypendialny

Menu